Tavsiyeler - Matematik

     Diğer derslere ulaşmak için aşağıdaki linkleri tıklayın.
     Matematik - Fizik - Kimya - Biyoloji - Türkçe - Tarih - Coğrafya 
Felsefe Grubu

   Matematik ve Geometri dersinin sayısal puanının oluşumundaki katkısı % 42, eşit ağırlıkta % 34 ve sözel puanda % 10'dur. Her üç puan türü için de yüzdelik oran açısından son derece yüksek değere sahip bir ders olan matematik ve geometrinin sorularının ciddiyetle çözülmesi öğrenciye sınav kazanma açısından büyük bir avantaj sağlayacaktır. Dolayısıyla, böylesine önemli bir dersin sorularını çözmeden sınavın kazanılması pek mümkün gözükmemektedir.

   ÖSS bir sıralama sınavı olduğundan soruların zorluk dereceleri, yani zor veya kolay olması önemli değildir; çünkü bu durum sadece puanı değiştirir; esas olan sıralamayı değiştirmez.

   ÖSS'deki matematik soruları içinde soru yoğunluğu bulunan konular; ''sayılar, problemler, üçgen, dörtgen, çember ve doğrunun analitiği''dir.

   ÖSS'de sorulan matematik - geometri soruları özellik açısından ezber bilgiye dayanmayan, pratik düşünmeyi ve hızlı yorumlamayı gerektiren, aynı zamanda hatasız işlemler ile sonuca varılmasını sağlayan sorulardan oluşmaktadır. Bunun için, öğrencilerin matematik - geometri çalışırken aşağıda anlatılacak olan yöntemi takip etmeleri büyük fayda sağlayacaktır.

   Öncelikle gazetede yayınlanacak olan her denemeyi, ÖSS'de matematik dersi için ayrılan sürede yapmak gerekmektedir. Bu zaman uygulaması öğrencilerin, kısa zamanda daha çok soru yapmalarına, dolayısıyla soru çözme hızlarının artmasını sağlayacaktır. Matematik sorularını, ayrılan sürede çözdükten sonra, her bir soruyu ayrı ayrı aşağıdaki şekilde analiz etmek, öğrencilerin bu dersteki başarılarına inanılmaz ölçüde fayda sağlayacaktır.

     Tüm bu anlatılanlardan sonra aşağıdaki minik alıntı, eminim ki size hayatta her işte olduğu gibi bu dersin başarılmasında da pratik yapmanın ve çok çalışmanın önemini vurgulayacaktır.